آخرین اخبار : 

چگونگی معرفی کردن در انگلیسی

wpid-579744fe61073_o_5797449d4e10e_19-how_to_introduce_yourself.jpg

معرفی کردن در انگلیسی

اولین قدم در یادگیری زبان توانایی معرفی کردن در انگلیسی است. چگونه اسم خود را به دیگران بگوییم؟ به مکالمه زیر توجه کنید:
سایمون: سلام. اسم من سایمونه.
چن: سلام سایمون. من چن ام.
از ملاقاتت خوشوقتم.
سایمون: منم از ملاقاتت خوشوقتم.
Simon: Hello. I’m Simon.
Chen: Hi, Simon. My name is Chen.
Nice to meet you.
Simon: Nice to meet you, too.
معرفی کردن در انگلیسی: کسی دیگر
سایمون: سایمون. این دوست من سوفیاست.
سوفیا: سلام چن. از ملاقاتت خوشحالم.
چن: منم از ملاقاتت خوشحالم، سوفیا.
Simon: Chen, this is my friend Sofia.
Sofia: Hi, Chen. Nice to meet you.
Chen: Nice to meet you, too, Sofia.
دیدن ویدئوی کامل:
چگونگی معرفی کردن در انگلیسی